>

Protectia datelor cu caracter personal


Protectia datelor cu caracter personal


Salubrizare si Servicii Publice Focsani S.A., avand sediul social in Focsani, Strada Horea, Closca si Crisan, nr. 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J39/277/28.05.2009 , avand CUI RO25616767, prelucreaza date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre Salubrizare si Servicii Publice Focsani S.A. numai in masura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR)

Termeni in intelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:
date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
restrictionarea prelucrarii inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
operator inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
persoana imputernicita de operator inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
parte terta inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;
consimtamant al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;
Salubrizare si Servicii Publice Focsani S.A., prelucreaza datele personale colectate in temeiul incheierii si executarii contractelor cu clientii, in vederea realizarii intereselor legitime in relatie cu scopurile mentionate mai sus si in alte situatii in temeiul consimtamantului clientilor. Scopurile colectarii datelor sunt: informarea utilizatorilor/clientilor (cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe salubfocsani.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorilor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face atat in regim propriu.
Partenerii sunt atent selectati si se obliga sa asigure, prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastra conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor si cu respectarea drepturilor dumneavoastra. Partenerilor le este interzis sa utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau sa le transmita tertilor, cu exceptia cazului in care tertii actioneaza pentru atingerea scopurilor prelucrarii descrise prin prezenta, caz in care aceleasi conditii privind masurile tehnice si organizatorice se aplica si acestora.

Prin citirea prezentei Politici de protectia datelor cu caracter personal si a Notei de Informare ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv:
dreptul la transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor dvs.;
dreptul la informare si acces la datele dvs. cu caracter personal, dreptul la rectificare si dreptul la stergerea datelor;
dreptul la restrictionarea prelucrarii;
dreptul la portabilitatea datelor
dreptul la opozitie si de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat
dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) in caz de incalcare a drepturilor dvs. garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.
Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate sau pentru orice intrebare legata de modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate ori daca unele dintre datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Salubrizare si Servicii Publice Focsani S.A., Focsani, Strada Horea, Closca si Crisan, nr. 5, in atentia responsabilului cu protectia datelor sau la adresa de email salubritatefocsani@yahoo.com.

In cerere, va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veti primi personal informatiile. Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastra. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate si stocate doar in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preintampina incalcarea securitatii sistemelor, si pentru respectarea legii si a termenilor nostri contractuali. In acest sens, Salubrizare si Servicii Publice Focsani S.A. va stoca datele dvs. in conformitate cu Politica de Retentie a Datelor care reglementeaza termene-limita prestabilite si bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, in functie de specificul operatiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, Salubrizare si Servicii Publice Focsani S.A. se asigura ca datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate si de asemenea, se asigura ca perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitata, iar la implinirea termenelor limita, datele personale nu vor mai fi prelucrate in aceste scopuri.

Salubrizare si Servicii Publice Focsani S.A. poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de curierat, servicii de bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, imputerniciti ai Salubrizare si Servicii Publice Focsani S.A. ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de Salubrizare si Servicii Publice Focsani S.A., conform conditiilor din prezenta Politica.


© 2024 Copyright: www.salubfocsani.ro