LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
LA NIVELUL SC CUP SALUBRITATE SA

   Conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, documentele de interes public care se regasesc publicate pe pagina de internet proprie sau pot fi accesate la sediul societatii din Focsani, str. Horea, Closca si Crisan nr. 5, sunt:

-    Bilantul societatii si anexe;
-    Bugetul de venituri si cheltuieli;
-    Raportari contabile semestriale si anuale;
-    Organigrama CUP SALUBRITATE SA;
-    Hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor;
-    Decizii ale Consiliului de Administratie;
-    Raportul privind administrarea activitatii CUP SALUBRITATE SA;
-    Regulamentul de Organizare si Functionare;
-    Regulamentul de Ordine Interioara;
-    Codul de etica;
-    Contractul Colectiv de Munca;
-    Contract de prestari servicii de salubritate;
-    Comunicate, anunturi, informari.


    Solicitarile pot fi facute la sediu societatii prin completarea unui formular privind accesul la informatii de interes public, conform modelului alaturat.

Copyright 2020 www.salubfocsani.ro. All rights reserved.